Uutiset

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous
Syyskokous pidetään seuran salilla perjantaina 14.10.2016 kello 18.15 alkaen.

Esityslista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena.
6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi seuran täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan erovuorossa olevien jäsenien tilalle jäsenet.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi.
10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
12. Valitaan edustajat SLU:n ja LiikU:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.
13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 9. pykälän mukaisesti vireille panemat asiat
13.1. Sääntömuutos: tarkistetaan sääntöjen kohdat 9 ja 12, joissa puhutaan tilintarkastajista ajan tasalle.
14. Kokouksen päättäminen

Alkeiskurssit

Alkeiskurssit 2016
Superit ja minit
Alle 8-vuotiaat harjoittelevat aikuisen kanssa yhdessä, sunnuntaisin ja kaikki vyöasteet ovat samassa. Katso super-minien ja minien harjoitusajat.

Junnut
ma 1900-2000
ke 1800-1930

Harrastajat ~ 15+v.
ma 1900-2000
ke 1930-2100

Ilmoittautuminen tapahtuu seuran sivulla olevan maksulomakkeen kautta. Pelkkä lomakkeen täyttäminen ei vielä velvoita sinua maksamaan mitään. Ensimmäiset 2-3 viikkoa harjoituksissa voi käydä tutustumassa maksutta.